Seyyid Kutub’un “Fî Zilâli’l-Kur’ân” Adlı Tefsirinde “Enam” Suresine Göre İslam Daveti ile ilgili Kur’ân Ayetlerini Anlamada Yöntem

Seyyid Kutub’un “Fî Zilâli’l-Kur’ân” Adlı Tefsirinde “Enam” Suresine Göre

İslam Daveti ile ilgili Kur’ân Ayetlerini Anlamada Yöntem

Prof. Dr. Hayredin Hoca
Seyyid Kutub’un “Fî Zilâli’l-Kur’ân” Adlı Tefsirinde “Enam” Suresine Göre
İslam Daveti ile ilgili Kur’ân Ayetlerini Anlamada Yöntem
Orijinal Arnavutça başlık: Rruga e Da’vetit ne Allahun xh.sh. nen hijen e Sures el En’am
Yazar: Prof.Dr.Hajredin Hoxha
Türkçeye Çeviren: Dr. Ermal Nurja
Türkçe Tashih: Ayşe Firat

 

 

İÇERİK
ÖZEL TEŞEKKÜR
ÖZ
TEŞEKKÜR
İTHAF!
Sunuş 1: Prof.Dr.Muhammed Abdu’l-Latif Abdel Aty (Misir/Turkiye)
Sunuş 2: Prof. Dr. Muhammed İkbal Farahat (Suriye/Turkiye)
GİRİŞ
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
BİRİNCİ BÖLÜM
I. Giriş
1. Konunun önemi
2. Araştırma konusunun seçilme nedeni
3. Araştırma soruları ve başlıkları
4. Konuya dair yapılan önceki araştırmalar
5. Araştırma yöntemi
II. Seyyid Kutub: Doğumu, Terbiyesi, Düşünceleri, Eserleri ve Şehadeti
1. Doğumu
2. Seyyid Kutub’un Yetiştirilişi
3. Seyyid Kutub’un Çocukluğu
4. Seyahatleri ve Bilimsel Faaliyetleri

5. Seyyid Kutub’un Faaliyeti ve Eserleri
6. Seyyid Kutub’un Şehadeti
İKİNCİ BÖLÜM
I. Seyyid Kutub’un Yorum Metodu
II. Seyyid Kutub’un Tefsir İlkeleri, Kuralları ve Düşüncesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
I. Seyyid Kutub’un Tefsir Usulü
Seyyid Kutub’un Yorumuyla İlgili Çağdaş Bilim Adamlarından Övgü Sözleri
Seyyid Kutub’un Tefsir Metodu
II. Seyyid Kutub’un Tefsirindeki Yöntemi
III. Davet ve Kur’ân-ı Kerim’in En’âm Suresine Dayanan Davet Usulü
1. En’âm Suresinin Seçilme Sebepleri
2. En’âm Suresinde Yer Verilen Konular
3. En’âm Suresinin Adı ve İsimlendirilmesinin Nedeni
4. En’âm Suresinin Değeri ve Nüzulü Hakkında
A. Kur’ân-ı Kerim’deki Bazı Genel Davet Yolları
B. Seyyid Kutub’un Davetle İlgili Ayetleri Anlamada Kullandığı Yöntemin Özellikleri
IV. Müslümanları Islahata Davet Etmek (İyileştirme)
1. İlahi Hakikat ve İbadete Dayalı İmanın Geliştirilmesine Davet
2. Kur’ân Yöntemiyle Toplumu İyileştirmek
A) Davetçilerin Şiddete Başvurmaları ve Güç Kullanmaları
B) İslam Dininin Doğası ve Evrenselliği
C) Başlangıç Noktası – Zalimlerin Yoluna Karşı Müminlerin Yolunun Belirlenmesi
6
D) Günahkarlardan Uzaklaşmak İçin Bir Argüman Olarak İslam Tarihi
E) Mesafe Koymanın Bedeli
3. Düşünme, Araştırma ve Davet Yönteminin Arifane ve Eğitimsel Şekle Göre Düzeltilmesi
V. Gayrimüslimleri İslam Dinine Teşvik Etmek
A) Evrenin İşaretlerini Gözlemleme ve Üzerine Düşünme Yoluna Dayalı Davet
B) Diyalog ve Güzel Nasihat Yoluyla Kafirleri İslam Dinine Davet
VI. Cahil Kavramları Yıkmada Kur’ân Yöntemi
A) Tedricilik
B) Davet Edilen Topluluğun Durumuna Dikkat Etmek
C) Kur’ân-ı Kerim, İnsanın İçgüdüsüne Hitap Eder
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I. Kur’ân Usulüne Göre Davetçinin Nitelikleri
1) Davetçinin Manevi Yönü
2) Etik Yön
A) Sabır
B) İyilik ve şefkat
C) Hoşgörü ve Alicenaplık
D) Dini Emir ve Yasaklara Uymak
3) Davetçinin Entelektüel Yönü
1. Davetçiler Neye Teşvik Ettiklerini Doğru Bir Şekilde Anlamalıdırlar.
2. Müslüman Davetçiler İçinde Yaşadıkları Kültürü ve Zamanı Bilmelidir.
3. Davetçilerin Dini İlimlerdeki Eğitimi Tamamlamalıdır.

II. ELEŞTİRİ, SONSÖZ VE ÖNERİLER
1. Seyyid Kutub’un Tefsir Yöntemine İlişkin Görüşler
A) Özel Görüşler
a) Genel Anlamlar
b) Özel anlam
B) Genel Görüşler
1. Şüpheli Olan Konularda Müslümanları Küfürle İtham Etmemek
2. Kur’ân ve Sünnete Dayanmak
3. Hakimler ve Davetçiler Arasındaki Fark
SONUÇ VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

قراءة في التجربة التعليمية اليابانية والأمريكية واهتمام المملكة العربية...

ورقة علمية بعنوان المعاني المغيبة للوسطية في الجامعات العربية ( قراءة في التجربة التعليمية اليابانية والأمريكية...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments