Tiparet menaxheriale të liderit të suksesshëm

Sa i përket tipareve menaxheriale të liderit të suksesshëm për t’iu qasur vështirësive dhe sfidave me të cilat ballafaqohet, do të përmendim si në vijim:

1-Idealizmi

Lideri është i përmbajtur, shquhet për vizion, përvojë jetësore, fleksibilitet, është shembull që ndiqet nga punëtorët.

2-Këshilla

Lideri angazhohet për interesin e përgjithshëm nëpërmjet këshillave, udhëzimeve dhe rekomandimeve, ngritë nivelin e cilësisë dhe performancën e punëtorëve.

3-Zbulimi

Institucionet dhe organizatat, për çështje sigurie, kanë nevojë për paralajmërime të mëhershme për rreziqet e mundshme.

4-Bërja e politikave(rregullave) dhe strategjive

Lideri duhet të ketë njohuri mbi organizatën që drejton dhe rrjedhimisht politikat(rregullat) dhe vendimet e tij të jenë të ndërtuara mbi këto njohuri dhe nevojat përkatëse. Pra, duhet të jetë i zgjuar dhe i talentuar.

5-Partneriteti

Lideri, si menaxher i shkathët, duhet ta përvetësojë punën në grup, që të nxjerr më të mirën nga secili punëtor.

6-Optimist për të ardhmen

Mënyrat e kontaktimit me të janë të shumta dhe të lehta. Ai ka vizion dhe optimizëm për të ardhmen e ndritur të organizatës.

7-Diplomacia:

Tip i qetë, bashkëpunues, i aftë për të zgjidhur problemet e punëtorëve.

 

Tipare[1] tjera administrative dhe menaxheriale do të përmendim

Shkathtësi artistike menaxheriale

 1. Aftësia për shfrytëzimin e mjeteve
 2. Aftësia për këshillim dhe monitorim
 3. Aftësia për ruajtjen e fondeve, zbatimin e politikave dhe përfilljen e kërkesave për ngritje të cilësisë
 4.  Aftësia për menaxhim të rasteve emergjente
 5. Respektimi i parimeve të sigurisë
 6. Përkujdesja për pastërtinë dhe mirëmbajtjen

Shkathtësi në marrëdh njërzit

 1.   Njohuritë për marrëdhëniet njerëzore
 2.   Përkushtimi për kërkesat e të tjerëve
 3.   Drejtësia dhe respekti për të gjithë

Shkathtësi përceptuese

 1.  Mendimi dhe shqyrtimi logjik
 2. Konceptualizimi i raporteve të ndërlikuara brenda punës
 3. Vigjilenca dhe mendjemprehtësia

Rreth mënyrës së përzgjedhjes së liderëve të së ardhmes dhe rreth virtyteve që duhet të kenë dhe shkathtësive që duhet t’i zotërojnë, flasin hulumtimet shkencore, studimet shkencore si dhe përvoja e pasuesve.

Këto punime vlenjë për të dy gjinitë [2] ndaj konsideroj se përvetësimi i tyre është i domosdoshëm, ku do të flasim gjerë e gjatë në kapitullin që vijon, in sha Allah., dhe Allahu e di më së miri!

 

Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

LIDERSHIPI I SUKSESSHËM (sipas vizionit kur’anor dhe studimeve bashkëkohore)


[1] Shih: Talib, Hisham , Delil ettedrib el-kijadij, vep. cit., f. 66-67; Utejbi, El-enmat el-kijadije…, vep. cit., f. 37; Nehhal, El-kijadetu ve el-xhundijjetu, vep. cit., f. 64-70

[2] Shih: Talib, Hisham , Delil ettedrib el-kijadij, vep. cit., f. 66-67; Peter Northouse, Leadership; Theory and practice, f. 230; 232; 341.

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

أسلمة العلوم الإنسانية والاجتماعية ضبط المفهوم والهدف في ضوء...

:ورقة علمية قدمت في الندوة العالمية بعوان "أسلمة العلوم الإنسانية والاجتماعية من منظور متعدد" والتي يعقدها...

مظاه رالوسطية في الآيات القرآنية والسنة النبوية وأثرها في...

مظاه رالوسطية في الآيات القرآنية والسنة النبوية وأثرها في تحقيق تكامل وحدة الأمة ورقة علمية قدمت...

ماليزيا: أسوة حسنة في التعليم المنشود في العصر الحديث

ماليزيا أسوة حسنة في التعليم المنشود في العصر الحديث بقلم الدكتور خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ الدراسات القرآنية...

الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية: الواقع والأمل

سلسلة الدراسات الفكرية الإسلامية المعاصرة (2) الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية الواقع والأمل بقلم الدكتور خيرالدين خوجة (...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم، الأستاذ سيد...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم الأستاذ سيد قطب أنموذجا تأليف د. خير الدين خوجة أستاذ التفسير...

الاتجاه والمنهج السني الإصلاحي في تفسير القرآن، المتمثل في...

الاتجاه والمنهج السني الإصلاحي في تفسير القرآن المتمثل في فكر الشيخ المفسر الحافظ علي كورتشا الألباني...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments