Personalitete udhëheqëse të suksesshme : EBU BEKRI r.a.

 

Emri/ofiqi EMRI: Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka’b bin Sa’d bin Tejm bin Murre bin Ka’b bin Luej bin Galib el-kureshij ettejmij

OFIQI: Essiddik

Lindja/vdekja: Ebu Bekri r.a., ka lindur në Mekkë, plot dy vite e gjysmë pas vitit të (ndodhisë së) elefantit.
Ka vdekur ditën e hënë, në muajin xhumada el-ula, viti 13 pas hixhretit, në moshën 63 vjeçare.

Historiku i Islamit: Burri i parë që ka pranuar Islamin qysh në ditët e para të Thirrjes Islame. Shumë burime historike nuk e kanë saktësuar kohën kur ka ndodhur kjo.

Tiparet e personalitetit:

Sinqeriteti: Kishte marrë ofiqin i sinqerti si rezultat i besimit në Muhammedin a.s., dhe vërtetimit të asaj që ai kumtonte. I këtillë kishte ngelur gjatë gjithë jetës. Dëshmi të këtij sinqeriteti dhe besimi të paluhatshëm mund të marrim ndodhinë e Israsë dhe Miraxhit, të cilin e kishte konfirmuar kur e kishin pyetur njerëzit për të ndonëse ende pa e parë Muhammedin a.s. Arsyetimi i tij ishte besimi në fjalët e Muhammedit a.s.:

“I zë besë për lajmet që i vijnë nga qielli sabah e aksham, si të mos i zë besë për këtë!”– kishte thënë.

Modestia dhe përulësia: Ishte modest gjatë gjithë jetës së tij, sa ishte qytetar i rëndomtë e edhe atëherë kur mori detyrën e të parit të shtetit islam – Halifes.

Dëshmi të kësaj modestie mund të merret gjesti i tij prej besimtari të devotshëm kur shkonte dhe lagjes së vet ua mjelte bagëtitë. Kur e mori pushtetit, dikush kishte thënë: Ebu Bekri nuk do ta bëjë më këtë!,

ndërsa ai qe përgjigjur:

Përkundrazi, do të vazhdoj ta bëj. Unë e lus Allahun që pushteti të mos më ndryshojë!

Ishte i shoqërueshëm, i dashur, i edukuar…
I ndjeshëm, lotues i madh: Ishte i ndjeshëm, nuk e përmbante veten dot në namaz.
Burrëria dhe serioziteti: Kurrë nuk e kishte konsumuar rakinë, as atëherë kur nuk ishte mysliman. E kishte bërë për ta ruajtur nderin dhe burrërinë.

Tiparet e lidershipit:

Komandant i ushtrisë myslimane: Pas marrjes nën kontroll të situatës së brishtë të krijuar nga fitneja e (sprova, rebelimi i) dezertorëve dhe mohuesve të dhënies së zekatit me arsyetimin se kinse ai paskësh qenë obligim vetëm në kohën e Pejgamberit a.s., Ebu Bekri r.a., iu qas qëllimit sublim dhe objektives kryesore të Islamit, lartësimit të fjalës la ilahe il-la Allah Muhammedun Resulullah për t’i nxjerrë njerëzit kështu nga errësira në dritë.
Tanimë kishte ardhur koha që Islami të tejkalonte gadishullin arabik andaj edhe si rezultat i kësaj nisme filluan çlirimet e para.

Shpenzimi për hir të Allahut: Ebu Bekri r.a., kishte shpenzuar shuma të konsiderueshme parash për të liruar besimtarët nga skllavëria. Më saktë, kishte liruar shtatë skllevër, në mesin e të cilëve edhe Bilalin r.a.

KARTELA IDENTIFIKUESE TË DISA PERSONALITETEVE UDHËHEQËSE MË TË SUKSESSHËM DJE DHE SOT


Referencat e biografisë:

Muhammed Munkidh Mahmud Sekkar, Err-rreudu el-enîk fi ithbati imameti Ebi Bekir essiddik, (Saudi: Universiteti Ummu el-Kura, 1993).

Muhammed Ali Salabi, Ebu Bekir essiddik – shahsijjetuhu ve asruhu, (Dar el-ma’rife li en-neshr ve etteuzië, ed. 7, 2001) .

Ali Tantavi, Ebu Bekir esssiddik min etteraxhum ve el-a’lam, (Xhidde: Dar el-menare, ed. 2, 1987).

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments