PREZANTIMI I VEPRES SE SHEIKH ABDUL KHALIK EL UDEJMEH – STUDIME RRETH STILIT KUR’ANOR

PREZANTIMI I VEPRES SE SHEIKH ABDUL KHALIK EL UDEJMEH – STUDIME RRETH STILIT KUR’ANOR

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin HOXHA

Përshtati në shqip: Sedat ISLAMI

Recensent: Ajni Sinani

Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

Përmbajtja:
Parathënie
I. Njoftim me librin dhe kritikat e shkencëtarit të madh Mahmud Shakirit
për të – Zhvleftësimi i idesë së ‘të parët nuk iu kanë lënë të pasmëve asgjë’
II. Fillimi i projektit, parathënia e autorit, metodologjia, burimet, studimet
dhe studimet preliminare
III. Metodologjia e tij në regjistrimin e fenomeneve gjuhësore dhe kritika
drejtuar gjuhëtarëve të mëhershëm
IV. Vërejtja e autorit për gjuhëtarët dhe plotësimi i asaj që iu ka ikur
komentuesve të Kur’anit si dhe evidentimi i gabimeve të gjuhëtarëve
V. Mënyra e prezantimit të detajeve të studimit sipas metodës pyetjepërgjigje si dhe disa vërejtje metodologjike
VI. Shembuj të akuzave të gjuhëtarëve ndaj shtatë lexuesve të Kur’anit për
kinse transmetim me gabime gjuhësore si dhe zhvleftësimi i tyre
VII. Vërejtje dhe përmirësime nga hulumtuesi
VIII. Disa nga rezultatet e veprës së autorit
IX. Mendimi dhe përshtypjet e mia për librin
X. Shtojca

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments