Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, – Abdul Fettah el Kadi dhe Ignaz Goldziheri sy më sy

Titulli: Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, – Abdul Fettah el Kadi dhe Ignaz Goldziheri sy më sy

Titulli origjinal: El-kiraât el-kur’anijeh bejne en-nadhreti el-jehudijjeti ve el-islamijjeh – Esh-Shejhu Abdul Fettah El-Kadi mea el-Ustadh Ignaz Goldziher vexhhen li-vexhh – Dirasetun tahlilijjetun nakdijjeh

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Përkthyes: Dr. Sedat Islami

Lektore gjuhësore: Ph.D.(C) Melihate ZEQIRI

Botimi në shqip: SHKUP 2022

 

 

PËRMBAJTJA
Përmbledhje …………………………………………………………………………… 5
HYRJE …………………………………………………………………………………. 11
Rëndësia e studimit ………………………………………………………….. 12
Shkaqet e përzgjedhjes së këtij studimi …………………………….. 13
Objektivat e studimit ……………………………………………………….. 13
Pyetjet kërkimore …………………………………………………………….. 14
Metodologjia e ndjekur në studim ……………………………………. 14
Studimet paraprake ………………………………………………………….. 14
Historiku i veprave që kanë demantuar shpifjet e Goldziherit
………………………………………………………………………………………… 16
Kapitulli I
BIOGRAFIA E HOXHËS DR. ABDUL FETTAH KADI
1. PËRMBELDHJE BIOGRAFIKE RRETH HOXHËS
ABDUL FETTAH El-KADI ……………………………………………….. 20
1.1. Studime të pakta rreth hoxhës dr. Abdul Fettah Kadi … 20
1.2. Mësuesit e hoxhës dr. Abdul Fettah Kadi ………………….. 21
1.3. Shkollimi …………………………………………………………………… 22
1.4. Nxënësit më të dalluar të tij……………………………………….. 22
1.5. Sinqeriteti dhe përkushtimin i tij në edukim dhe arsimim
………………………………………………………………………………………… 23
10
1.6. Virtytet dhe tiparet ……………………………………………………. 23
1.7. Postet që ka ushtruar …………………………………………………. 26
1.8. Disa nga arritjet e Hoxhës …………………………………………. 27
1.9. Vdekja e Hoxhës……………………………………………………….. 28
2. KONTRIBUTI I HOXHË DR. ABDUL FETTAH KADIUT
NË SHKRIME …………………………………………………………………….. 30
3. BIOGRAFIA DHE VEPRIMTARIA E GOLDZIHERIT . 46
Kapitulli II
KLASIFIKIMI I DYSHIMEVE TË GOLDZIHERIT
DHE VOKABULARI I TIJ DYSHUES PËRKITAZI ME
KIRAETET DHE KURRATË – LEXUESIT E
KUR’ANIT
NATYRA E DYSHIMEVE TË GOLDZIHERIT DHE
LLOJET E TYRE ………………………………………………………………… 52
VOKABULARI DYSHUES I GOLDZIHERIT PËRKITAZI
ME KIRAETET KUR’ANORE ………………………………………….. 60
VLERËSIMI I PERSONALITETIT TË GOLDZIHERIT
SIPAS KRITEREVE SHKENCORE DHE AKADEMIKE .. 62
Kapitulli III
SHKENCA E KIRAETEVE,
DISIPLINAT E SAJ, DALLIMET NDËRMJET
KIRAETEVE DHE RIVAJETEVE, DHJETË
LEXUESIT DHE TRANSMETUESIT E TYRE
Kiraeti mutevatir …………………………………………………………………… 69

Kiraeti sahih …………………………………………………………………………. 70
Përmbledhje biografish të dhjetë lexuesve …………………………….. 73
Kapitulli IV
KUNDËRPËRGJIGJET E HOXHËS ABDUL FETTAH
KADI NDAJ DYSHIMEVE DHE GËNJESHTRAVE TË
GOLDZIHERIT
NATYRA E KUNDËRPËRGJIGJEVE AKADEMIKE DHE
IDEOLOGJIKE TË DR. ABDUL FETTAH KADI …………… 86
KUNDËRPËRGJIGJET E DR. ABDUL FETTAH KADI
NDAJ SHPIFJEVE DHE AKUZAVE TË GOLDZIHERIT 87
Dyshimi i parë dhe kundërpërgjigjia e tij ………………………….. 87
Dyshimi i dytë dhe kundërpërgjigjia e tij ………………………….. 91
Dyshimi i tretë dhe kundërpërgjigjia e tij ………………………….. 93
PËRFUNDIME …………………………………………………………………. 123
BURIMET DHE REFERENCAT …………………………………….. 127
PËRMBAJTJE …………………………………………………………………….137

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Urimi i jonë për Bajramin e Kurbanit

Bismilahi Rrahmani Rrahim Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin...

Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha do të qëndroj në Zvicër për...

Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha do të qëndroj në Zvicër nga data 9-13 Qershor. Kjo vizitë...

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 02...

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 02 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA  

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 01...

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 01 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA

Mesazh urimi me rastin e Bajramit të Fitrit, nga...

Lexues të nderuar, Ndërsa hëna po venitet, e muaji po plotësohet, Bajrami i Fitrit veç...

Metodologjia e të mësuarit të Kuranit përmendësh – Këshilla...

Metodologjia e të mësuarit të Kuranit përmendësh Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha Këshilla të arta për fillestarët...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments