DORACAK ME RËNDËSI PËR FILLESTARËT NË KËRKIMIN E DITURISË

DORACAK ME RËNDËSI PËR FILLESTARËT NE KËRKIMIN E DITURISË
Ligjëratat serike javore (të dielave pas namazit te Sabahut) NË LËNDËN E
EDUKATËS ISLAME për studentët e mi në Gjakovë, në Xhaminë e Honkes

Ligjërues & Perkthyes: Hfz. Hajredin Hoxha
Nga libri: Muhtasar Minhaxhul Kasidijn – Imam Ahmed bin Muhamed ibn Abdurahman
ibn Kudameh Al Makdisi
Përmbledhës:
Shejh SHUAJB AL ARNAUTI & Shejh ABDYL KADËR ARNAUTI
(ALLAHU I MESHIROFTË)

Recensent: Ajni Sinani
Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani
1995-1996

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Mesazh urimi për lexuesit tonë me rastin e fillimit...

Të nderuar lexues të nderuar, Me afrimin e muajit të bekuar të Ramazanit, ju shpreh...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 04 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 03 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA  

CILËSITË E ULEMAVE TË AHIRETIT

Prej cilësive të dijetarëve të ahiretit mund të veçojmë: 1. Ata nuk përzihen me kryetarët...

DISA DOBI TË RËNDËSISHME TË MËSUARA NGA QËNDRIMI ME...

Të gjithë duhet ta dinë se kjo jetë është e pavlefshme, kurse ahireti është...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments