Mesazh urimi për lexuesit tonë me rastin e fillimit të Ramazanit

Të nderuar lexues të nderuar,

Me afrimin e muajit të bekuar të Ramazanit, ju shpreh urimet e mia të përzemërta dhe dhe lutjet e mia më të ngrohta për të gjithë ju dhe familjet tuaja. Kjo kohë e dalluar e zgjimit shpirtëror dhe e vetëdisiplinës na ofron një mundësi unike për të rindezur lidhjen tonë me Allahun (subhanehu ue teala) dhe për të kërkuar udhëzimin dhe mëshirën e Tij.

Gjatë këtij muaji të veçantë, ju inkurajoj të gjithëve që të përqafoni fuqinë transformuese të Kur’anit dhe të dijes në përgjithësi, sepse nëpërmjet edukimit dhe urtësisë ne mund të punojmë drejt reformave kuptimplota në vetet tona dhe në shoqëritë tona. Le ta shfrytëzojmë këtë kohë për të lexuar, reflektuar dhe ndarë mësimet e Kuranit të Madhërishëm dhe Sunetit të Profetit tonë të dashur Muhamed (a.s.) dhe të përpiqemi t’i zbatojmë këto mësime në jetën tonë të përditshme.

Ndërsa nisim këtë udhëtim shpirtëror, le të përpiqemi të gjithë të lartësojmë veten dhe komunitetet tona duke nxitur dhembshurinë, mirëkuptimin dhe tolerancën. Le të angazhohemi për vetë-përmirësim të vazhdueshëm, duke dhënë shembull për brezat e ardhshëm dhe duke punuar drejt një të ardhmeje më të ndritshme për të gjithë.

Lutem që i Plotfuqishmi t’ju bekojë me urtësi të bollshme, besim të palëkundur dhe dashuri të pakufishme gjatë këtij muaji të shenjtë e më gjerë. Virtytet e Ramazanit ju afrofshin me Allahun (subhanehu ue teala) dhe ju dhurofshin paqe dhe kënaqësi të brendshme.

Ju uroj një Ramazan të pasur me adhurime, lexime dhe lutje dhe qofshi të plotësuar shpirtërisht. Allahu (subhanehu ue teala) ua pranoftë lutjet, agjërimet dhe veprat e mira.

I juaji

Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments