PAKICAT ISLAME NË EVROPËN PERËNDIMORE DHE LINDORE (Aktualiteti dhe Shpresa)

PAKICAT ISLAME NË EVROPËN PERËNDIMORE DHE LINDORE (Aktualiteti dhe Shpresa)

 • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
 • Titulli në origjinal: El Xhalijat el-Islamijjeh fi Urubba el garbijjeh ve’sh sherkijjeh – el
  vakiu ve’l emel.
 • Edicioni i parë: Arabia Saudite, 2010.
 • Recensent: Ajni Sinani
 • Redaktore gjuhësore: Mimoza SinaniPërmbajtja
  Hyrje: Vështrim gjendjes së muslimanëve në Evropën perëndimore dhe lindore
  – Vështrim gjendjes faktike dhe shpresës
  Kapitulli I: Si e shikojnë perëndimorët Islamin?
  Kapitulli II: Muslimanët në Gadishullin Ballkanik – Evropën Lindore
  Kapitulli III: Rekomandimet dhe ligjet aplikimi i të cilave kërkohet si kusht për garantimin e të drejtave të pakicave muslimane
  Përfundim

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments