MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

MEDITIMI I KUR’ANIT FISNIK – Edukata dhe parimet

Titulli në origjinal: El-Adab err-rruhijje ve-l-mebadi el-imanijjeh litedebburil-l-Kur’ani-l-Kerim -kiraetun fi xhuhudi ba’di el-kudama ve-l-muasirine

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Përktheu: Sedat ISLAMI
  • Recesent:Mr.Sci.Islam Hasani
  • Redaktor: Ilmi Rexhepi

 

Përmbajtja:
PARATHËNIE
Rëndësia e punimit
Shkaku i hulumtimit
Metodologjia e punimit
Risia e këtij punimi
Skema e punimit
HYRJE
1. PËRCAKTIMI TERMINOLOGJIK
1.1 Domethënia gjuhësore dhe terminologjike e fjalës ‘meditim’
I. POZITA E KUR’ANIT FISNIK NË JETËN E NJERËZVE
1. RAPORTET E NJERËZVE ME KUR’ANIN FAMËLARTË
2. OBLIGIMI YNË KARSHI KUR’ANIT DHE NEVOJA E ZEMRËS PËR
MEDITIM DHE KOMENT
3. RAPORTET E PEJGAMBERIT [alejhis salatu ves selam] DHE SELEFIT
ME KUR’ANIN FISNIK
II. SHKËNDIJA NGA THËNIET E KOMENTUESVE RRETH VLERËS DHE
MIRËSISË SË MEDITIMIT TË KUR’ANIT FISNIK
1. KOMENTUESIT KLASIKË
1.1. Imam Zemahsheriu
1.2. Fahruddin Rraziu
1.3. Imam Kurtubiu
2. KOMENTUESIT BASHKËKOHORË
2.1. Sejjid Kutbi
2.2. Tahir ibni Ashuri

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 02...

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 02 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA  

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 01...

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 01 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA

Mesazh urimi me rastin e Bajramit të Fitrit, nga...

Lexues të nderuar, Ndërsa hëna po venitet, e muaji po plotësohet, Bajrami i Fitrit veç...

Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, –...

Titulli: Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, - Abdul Fettah el Kadi...

Metodologjia e të mësuarit të Kuranit përmendësh – Këshilla...

Metodologjia e të mësuarit të Kuranit përmendësh Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha Këshilla të arta për fillestarët...

VLERA E KUR’ANIT FISNIK – Ndikimi i tij në...

VLERA E KUR’ANIT FISNIK - Ndikimi i tij në ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments