VËSHTRIM ISLAM RRETH FAKTORIT FETAR TË NEGLIZHUAR NË HISTORINË SHQIPTARE MODERNE DHE ANTIKE

VËSHTRIM ISLAM RRETH FAKTORIT FETAR TE NEGLIZHUAR NË HISTORINË SHQIPTARE MODERNE DHE ANTIKE

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Recensent: Ajni Sinani
  • Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

PËRMBAJTJA
Parathënie
KREU I PARE
SHQIPTARËT DHE NJËSIA ETNO-KULTURORE E SHQIPËRISË
A – Prejardhja e popullit shqiptar
B – Shqiptarët dhe historia e tyre e devijuar
C – Metodologjia e gabuar shkencërisht në shkrimin e historisë…
D – Historianët shqiptarë dhe termat banale, jo edukativo-arsimoro-shkencore, kundër Perandorisë Osmane

KREU I DYTE
FAKTORI RELIGJIOZ DOMINUES – I INJORUAR NË PERPILIMIN E HISTORISË SHQIPTARE DHE LUFTËRAVE BALLKANIKE
A-Premisa kur’anore të shenjta dhe të vërtetuara historikisht
B-Kronologji historike e thukte te kryqezatave Ortodokse dhe Katolike

KREU I TRETE
ÇËSHTJA LINDORE
A-Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në luftërat ballkanike
B-Motivi i ardhjes së osmanlinjve në Ballkan
C- Faktorët më kryesorë që kanë ndikuar në dekadencën dhe kolapsin e Perandorisë Osmane

KREU I KATERT
KRONOLOGJI E SHKURTËR HISTORIKE, NGA KU VËREHET NATYRA REZISTUESE E SHQIPTARIT, E NXITUR KRYESISHT PREJ SHTETEVE SLLAVE KATOLIKE (NGA KLERI FETAR) NDAJ PUSHTUESEVE TË HUAJ DHE NDAJ (OSMANLINJVE)

KREU I PESTE
Tanzimati dhe pasojat negative të tij mbi popullin shqiptar dhe Perandorinë Osmane
A-Përse Tanziamti?
B-Natyra e Tanzimatit
C-Prishja e marrëdhënieve shqiptare me Perandorinë Osmane
D-Pasojat e Tanzimatit për shqiptarët
E-Si e përjetuan dhe si e interpretuan shqiptarët Tanzimatin?
F-Lindja e idesë së kombit për bashkim kundër armikut

KREU I GJASHTE
Rrethanat politiko-ndërkombëtare dhe lëvizja pansllaviste ruse
A-Pansllavizmi rus – historiku i tij
B-Shpërthimi i krizës lindore
C-Konferenca e Stanbollit
D-Lufta ruso-osmane dhe pasojat e saj mbi shqiptarët (24 prill, 1877-1878)

KREU I SHTATE
Çështja e të shpërngulurve – muhaxhirëve (1877-1885)
A-Shkaqet e ikjes (emigrimit)
B-Qëndrimi i klerit fetar(hoxhallarëve) përballë kësaj dukurie shkatërruese
C-Mënyrat dhe metodat ruse gjatë dëbimit të popullatës muslimane
D -Shpërndarja e muhaxhirëve në vende të ndryshme dhe mënyra e emigrimit të tyre
E- Pasojat e emigrimit

KREU I TETE
Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe rëndësia e saj historike (1877-1885)
A-Themelimi dhe formimi i Lidhjes
B-Rëndësia e Lidhjes
C-Faktorët që ndikuan në lindjen dhe veprimtarinë e saj

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments