EDUKATA E MËSUESIT DHE STUDIUESIT TË KUR’ANIT

EDUKATA E MËSUESIT DHE STUDIUESIT TË KUR’ANIT – Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha.

Vështrim edukativo-islam mbi librin e Imam Neveviut
“Et-Tibjan fi Adabi Hameleti’l Kur’an”

PËRKTHEU NGA ARABISHTJA: Sedat ISLAMI
Recensent: Ajni Sinani
Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani
Titulli në origjinal:

Adab mual-limi-l-Kur’an ve muteal-limihi, ed. 1, 1430 h., Medine
Munevvere: Matbaatu-rr-Rreshid

Shkarko librin duke klikuar këtu

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments