Lideri qe synon Islami

PËRMBLEDHJE ME RËNDËSI TË MADHE

Lideri qe synon Islami:

• Të jetë mysliman (nëse populli është me shumicë myslimane dhe shtet mysliman, si në Kosovë p.sh., Turqi, Malajzi etj. ) Në shtetet perëndimore liria është e popullit dhe me zgjedhje caktohet lideri, dhe ai i cili fiton me vota të lira, të tjerët e kanë për detyrë ta pranojnë dhe ta respektojnë).
• Të ketë informata shoqërore, respektivisht të jetë në dijeni për gjendjen dhe hallet e popullit, dhe:

Të dallohet për :

• gjallëri dhe angazhim.
• motivim dhe vetiniciativë.
• vetëvëzhgim.
• amanet dhe përgjegjësi.
• etikë dhe kulturë.
• kualifikim dhe njohuri.
• sinqeritet dhe korrektësi në fjalë dhe vepra.
• qëndresë dhe guxim.
• aftësi për zgjidhjen e krizave.
• drejtësi dhe forcë përballë sfidave.
• vendosmëri dhe vetëbesim.
• ofrim të sigurisë dhe mirëqenies për popullin.
• devotshmëri.
• modesti dhe falënderim për Allahun xh.sh.
• vepra të mira.
• mjeshtri dhe aftësi brilante në udhëzimet që jep.
• për vëzhgim të përhershëm të asistentëve të tij.
• fuqi.
• konsultim dhe kuvendim me të tjerët.
• trajnim dhe udhëheqje administrative.
• marrëdhënie të mira.
• planifikim dhe kreativitet.
• idealizëm.
• diplomaci.
• luftim të korrupsionit dhe anarkisë.
• për interesim rreth zbulimeve teknologjike dhe industriale.
• shpallje të kushtetutës dhe ligjit/sistemit qeverisës.
• ndëshkim të keqbërësve dhe shpërblim të mirëbërësve.
• bashkëpunim me vartësit për zgjidhjen e problemeve.
• ikje nga paragjykimi i tyre dhe bazimi në informacione të pakonfirmuara për punëtorët.
• drejtësi dhe vlerësimi objektiv të performancës së tyre.
• përhapje të klimës vëllazërore.
• tolerancë dhe fleksibilitet me vartësit apo punëtorët.
• pajtim të vartësve apo punëtorëve në rast të ngatërresave ndërmjet tyre.
• ruajtje të pasurive të tyre.
• drejtësi sociale duke shpërndarë të mirat materiale sipas pozitave të tyre dhe performancës së tyre.
Të fokusohet në këto shtigje për reforma dhe ndryshime

Shtegu fetar: Reformimin e diskurseve dhe programeve aplikative fetare dhe edukative në të gjitha nivelet nëpër xhamia dhe medrese.
Shtegu shoqëror: Jetësimin e kodit etik kur’anor në të gjitha nivelet individuale e shoqërore, private e publike, politike dhe ekonomike.
Shtegu udhëheqës: Ekzistimin e një lidershipi të fuqishëm i cili mbikëqyr zbatimin në praktikë të këtij texhdidi (ripërtëritje dhe reformimi), dhe garanton sigurinë e dijetarëve, udhëheqësve dhe akterëve në këtë proces.
Shtegu arsimor: Rishikimin, ndryshimin dhe përpilimin e planprogrameve arsimore akademike dhe fetare duke filluar nga ai parashkollor, fillor, i mesëm e deri tek ai universitar, si dhe përfitimin nga përvojat e suksesshme nga shtetet si Japonia, Malajzia, Turqia, etj.

 

Kujdes prej faktorëve që ndikojnë negativisht  personalitetin  dhe lidershipin tënd.

• Fuqia e faktorëve të klasës shoqërore (pozitës dhe prejardhjes)
• Fuqia e faktorëve trashëgues (guximi, frika, zgjuarsia, intuita)
• Fuqia e lidhjeve familjare, (nepotizmi)
• Fuqia e faktorëve kulturorë të fituar dhe përvetësuar (doket dhe zakonet)
• Fuqia e faktorëve të korrupsionit administrativ (dashuria për postin dhe famën)
• Fuqia e faktorëve të korrupsionit ekonomik (dashuria për pasurinë dhe marrja e dhënia e ryshfetit)
• Fuqia e faktorëve të shthurjes fetare dhe intelektuale (përhapja e ateizmit shekullarizimit)
• Fuqia e faktorëve të shthurjes morale (përhapja e të këqijave me të gjitha llojet e tyre)

 

Allahu di më mirë, dhe të gjitha falënderimet janë për Allahun .xh.sh.

 

Prof. Dr. Hfz. Hajredin HOXHA

LIDERSHIPI I SUKSESSHËM (sipas vizionit kur’anor dhe studimeve bashkëkohore)

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments