REFLEKSIONE EDUKATIVE, ARSIMORE, RELIGJIOZE BASHKËKOHORE

TITULLI: REFLEKSIONE EDUKATIVE, ARSIMORE, RELIGJIOZE BASHKËKOHORE

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin HOXHA

Përktheu: Sedat ISLAMI
Recesent: Ajni Sinani
Redaktura &Korektura: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Ishrakatun fikrijjetun terbevijjetun muasaretun,
editimi i parë, 2009. Metabiu’rr Rreshid.

Përmbajtja
Globalizmi – shembulli më i freskët i skllavërimit të njerëzimit, prandaj duhet refuzuar
Fetvatë i nënshtrohen tipareve dalluese: ajo çka vlen për Lindjen mund të mos vlejë për Perëndimin
Islami dhe roli i tij në ruajtjen e civilizimit perëndimor nga shpërbërja
Drejt një metodologjie dinamike dhe aplikative në komentimin e Kur’anit fisnik
Terrorizmi, sfondi i tij historik dhe lëçitja e Islamit prej tij
Islami ndërmjet aprovimit të mesatares dhe refuzimit të terrorizmit me të gjitha format e tij
Radikalizmi dhe ekstremizmi i të rinjve për shkak të mungesës së dijes dhe njohurive
Mësime dhe urtësi nga strategjia e bashkëveprimit me të tjerët
Malajzia si model për arsimimin e dëshiruar në kohën bashkëkohore
Drejt një metodologjie kur’anore mbi kritikën
Si t’i rezistojmë kulturës globale?
Parametrat edukativë në mendimet e Imam Neveviut [Allahu e mëshiroftë] 1-3
Mësimi i devotshmërisë i përfituar nga agjërimi i ramazanit
Ajo që fshehin në zemrat e tyre është edhe më e madhe
Drejt projektit të islamizimit të shkencave shoqërore – vështrim kulturor

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Mesazh urimi për lexuesit tonë me rastin e fillimit...

Të nderuar lexues të nderuar, Me afrimin e muajit të bekuar të Ramazanit, ju shpreh...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 04 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 03 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA  

CILËSITË E ULEMAVE TË AHIRETIT

Prej cilësive të dijetarëve të ahiretit mund të veçojmë: 1. Ata nuk përzihen me kryetarët...

DISA DOBI TË RËNDËSISHME TË MËSUARA NGA QËNDRIMI ME...

Të gjithë duhet ta dinë se kjo jetë është e pavlefshme, kurse ahireti është...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments