REFLEKSIONE EDUKATIVE, ARSIMORE, RELIGJIOZE BASHKËKOHORE

TITULLI: REFLEKSIONE EDUKATIVE, ARSIMORE, RELIGJIOZE BASHKËKOHORE

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin HOXHA

Përktheu: Sedat ISLAMI
Recesent: Ajni Sinani
Redaktura &Korektura: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Ishrakatun fikrijjetun terbevijjetun muasaretun,
editimi i parë, 2009. Metabiu’rr Rreshid.

Përmbajtja
Globalizmi – shembulli më i freskët i skllavërimit të njerëzimit, prandaj duhet refuzuar
Fetvatë i nënshtrohen tipareve dalluese: ajo çka vlen për Lindjen mund të mos vlejë për Perëndimin
Islami dhe roli i tij në ruajtjen e civilizimit perëndimor nga shpërbërja
Drejt një metodologjie dinamike dhe aplikative në komentimin e Kur’anit fisnik
Terrorizmi, sfondi i tij historik dhe lëçitja e Islamit prej tij
Islami ndërmjet aprovimit të mesatares dhe refuzimit të terrorizmit me të gjitha format e tij
Radikalizmi dhe ekstremizmi i të rinjve për shkak të mungesës së dijes dhe njohurive
Mësime dhe urtësi nga strategjia e bashkëveprimit me të tjerët
Malajzia si model për arsimimin e dëshiruar në kohën bashkëkohore
Drejt një metodologjie kur’anore mbi kritikën
Si t’i rezistojmë kulturës globale?
Parametrat edukativë në mendimet e Imam Neveviut [Allahu e mëshiroftë] 1-3
Mësimi i devotshmërisë i përfituar nga agjërimi i ramazanit
Ajo që fshehin në zemrat e tyre është edhe më e madhe
Drejt projektit të islamizimit të shkencave shoqërore – vështrim kulturor

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 02...

PREZANTIMI #17 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 02 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA  

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM – 01...

PREZANTIMI #16 SISTEMI I BESIMIT NE ISLAM - 01 – PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA

Mesazh urimi me rastin e Bajramit të Fitrit, nga...

Lexues të nderuar, Ndërsa hëna po venitet, e muaji po plotësohet, Bajrami i Fitrit veç...

Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, –...

Titulli: Kiraetet e Kur’anit ndërmjet pikëpamjes hebreje dhe islame, - Abdul Fettah el Kadi...

Metodologjia e të mësuarit të Kuranit përmendësh – Këshilla...

Metodologjia e të mësuarit të Kuranit përmendësh Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha Këshilla të arta për fillestarët...

VLERA E KUR’ANIT FISNIK – Ndikimi i tij në...

VLERA E KUR’ANIT FISNIK - Ndikimi i tij në ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments