BARRIERAT E DIALOGUT DHE SHKAQET E DËSHTIMIT TË TIJ NË KOHËN BASHKËKOHORE – Përvoja e Kosovës me serbët si shembull –

Titulli:
BARRIERAT E DIALOGUT DHE SHKAQET E DËSHTIMIT TË TIJ NË KOHËN BASHKËKOHORE – Përvoja e Kosovës me serbët si shembull –

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Përktheu: Sedat ISLAMI

Recensent: Ajni Sinani
Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Akabatu-l-hivari ve avamilu feshlihi fi-l-asri-lhadith – et-texhribetu-l-kusufijjetu mea’s-serbi nemudhexhen

 

Përmbajtja
Hyrje
KAPITULLI I: Pozita shoqërore dhe fetare e Gadishullit Ballkanik në kohën moderne
1. Gadishulli Ballkanik si urë lidhëse ndërmjet kulturave dhe civilizimeve në periudhën e sundimit osman
2. Vështrim rreth ngjarjeve politike në Ballkan – karakteristikat e barrierave të dialogut
3. Pasojat negative të qëndrimeve joobjektive të shteteve perëndimore karshi Islamit dhe muslimanëve, si dhe ndikimi i rënies së perandorisë osmane për muslimanët shqiptarë në Ballkan
KAPITULLI II: Komplotet politiko-fetare nga ortodoksët dhe katolikët për shfarosjen e muslimanëve në Ballkan
1. Lëvizja fetare ruso-serbe dhe qëndrimi zhgënjyes evropian karshi çështjes islame në Ballkan si barrierë tjetër dialogu
2. Qëndrimi dëshpërues i shteteve evropiane karshi spastrimit etnik të muslimanëve shqiptarë dhe boshnjakë nga serbët
3. Qëndrimi i njëanshëm i akademisë, politikës dhe fesë në Serbi, si një barrierë e dialogut dhe bashkëjetesës në paqe
Përfundim
Bibliografia

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Mesazh urimi për lexuesit tonë me rastin e fillimit...

Të nderuar lexues të nderuar, Me afrimin e muajit të bekuar të Ramazanit, ju shpreh...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 04 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 03 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA  

CILËSITË E ULEMAVE TË AHIRETIT

Prej cilësive të dijetarëve të ahiretit mund të veçojmë: 1. Ata nuk përzihen me kryetarët...

DISA DOBI TË RËNDËSISHME TË MËSUARA NGA QËNDRIMI ME...

Të gjithë duhet ta dinë se kjo jetë është e pavlefshme, kurse ahireti është...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments