BARRIERAT E DIALOGUT DHE SHKAQET E DËSHTIMIT TË TIJ NË KOHËN BASHKËKOHORE – Përvoja e Kosovës me serbët si shembull –

Titulli:
BARRIERAT E DIALOGUT DHE SHKAQET E DËSHTIMIT TË TIJ NË KOHËN BASHKËKOHORE – Përvoja e Kosovës me serbët si shembull –

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Përktheu: Sedat ISLAMI

Recensent: Ajni Sinani
Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Akabatu-l-hivari ve avamilu feshlihi fi-l-asri-lhadith – et-texhribetu-l-kusufijjetu mea’s-serbi nemudhexhen

 

Përmbajtja
Hyrje
KAPITULLI I: Pozita shoqërore dhe fetare e Gadishullit Ballkanik në kohën moderne
1. Gadishulli Ballkanik si urë lidhëse ndërmjet kulturave dhe civilizimeve në periudhën e sundimit osman
2. Vështrim rreth ngjarjeve politike në Ballkan – karakteristikat e barrierave të dialogut
3. Pasojat negative të qëndrimeve joobjektive të shteteve perëndimore karshi Islamit dhe muslimanëve, si dhe ndikimi i rënies së perandorisë osmane për muslimanët shqiptarë në Ballkan
KAPITULLI II: Komplotet politiko-fetare nga ortodoksët dhe katolikët për shfarosjen e muslimanëve në Ballkan
1. Lëvizja fetare ruso-serbe dhe qëndrimi zhgënjyes evropian karshi çështjes islame në Ballkan si barrierë tjetër dialogu
2. Qëndrimi dëshpërues i shteteve evropiane karshi spastrimit etnik të muslimanëve shqiptarë dhe boshnjakë nga serbët
3. Qëndrimi i njëanshëm i akademisë, politikës dhe fesë në Serbi, si një barrierë e dialogut dhe bashkëjetesës në paqe
Përfundim
Bibliografia

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

أسلمة العلوم الإنسانية والاجتماعية ضبط المفهوم والهدف في ضوء...

:ورقة علمية قدمت في الندوة العالمية بعوان "أسلمة العلوم الإنسانية والاجتماعية من منظور متعدد" والتي يعقدها...

مظاه رالوسطية في الآيات القرآنية والسنة النبوية وأثرها في...

مظاه رالوسطية في الآيات القرآنية والسنة النبوية وأثرها في تحقيق تكامل وحدة الأمة ورقة علمية قدمت...

ماليزيا: أسوة حسنة في التعليم المنشود في العصر الحديث

ماليزيا أسوة حسنة في التعليم المنشود في العصر الحديث بقلم الدكتور خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ الدراسات القرآنية...

الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية: الواقع والأمل

سلسلة الدراسات الفكرية الإسلامية المعاصرة (2) الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية والشرقية الواقع والأمل بقلم الدكتور خيرالدين خوجة (...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم، الأستاذ سيد...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم الأستاذ سيد قطب أنموذجا تأليف د. خير الدين خوجة أستاذ التفسير...

الاتجاه والمنهج السني الإصلاحي في تفسير القرآن، المتمثل في...

الاتجاه والمنهج السني الإصلاحي في تفسير القرآن المتمثل في فكر الشيخ المفسر الحافظ علي كورتشا الألباني...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments