BARRIERAT E DIALOGUT DHE SHKAQET E DËSHTIMIT TË TIJ NË KOHËN BASHKËKOHORE – Përvoja e Kosovës me serbët si shembull –

Titulli:
BARRIERAT E DIALOGUT DHE SHKAQET E DËSHTIMIT TË TIJ NË KOHËN BASHKËKOHORE – Përvoja e Kosovës me serbët si shembull –

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Përktheu: Sedat ISLAMI

Recensent: Ajni Sinani
Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Akabatu-l-hivari ve avamilu feshlihi fi-l-asri-lhadith – et-texhribetu-l-kusufijjetu mea’s-serbi nemudhexhen

 

Përmbajtja
Hyrje
KAPITULLI I: Pozita shoqërore dhe fetare e Gadishullit Ballkanik në kohën moderne
1. Gadishulli Ballkanik si urë lidhëse ndërmjet kulturave dhe civilizimeve në periudhën e sundimit osman
2. Vështrim rreth ngjarjeve politike në Ballkan – karakteristikat e barrierave të dialogut
3. Pasojat negative të qëndrimeve joobjektive të shteteve perëndimore karshi Islamit dhe muslimanëve, si dhe ndikimi i rënies së perandorisë osmane për muslimanët shqiptarë në Ballkan
KAPITULLI II: Komplotet politiko-fetare nga ortodoksët dhe katolikët për shfarosjen e muslimanëve në Ballkan
1. Lëvizja fetare ruso-serbe dhe qëndrimi zhgënjyes evropian karshi çështjes islame në Ballkan si barrierë tjetër dialogu
2. Qëndrimi dëshpërues i shteteve evropiane karshi spastrimit etnik të muslimanëve shqiptarë dhe boshnjakë nga serbët
3. Qëndrimi i njëanshëm i akademisë, politikës dhe fesë në Serbi, si një barrierë e dialogut dhe bashkëjetesës në paqe
Përfundim
Bibliografia

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

EDUKIMI DHE REFORMIMI – Zhvillimi i efikasitetit te muslimani...

EDUKIMI DHE REFORMIMI - Zhvillimi i efikasitetit te muslimani bashkëkohor Autor: Dr. Maxhid Arsan el...

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments