TJETRI – dhe raportet me të nga perspektiva kur’anore dhe pejgamberike

Titulli: TJETRI – dhe raportet me të nga perspektiva kur’anore dhe pejgamberike

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Përktheu: Sedat ISLAMI

Recensent: Ajni Sinani
Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

Titulli në origjinal: Nahve menhexhin kur’anijjin ve nebevijjin fi’t teamuli mea’l ahar

Hyrje
Kush është “tjetri”?
1. Respektimi i qenies njerëzore
2. Urat e besimit dhe bashkëpunimit
3. Përvetësimi i tjetrit
4. Maturia në nxjerrjen e vendimeve
5. Përfitimi nga tjetri
6. Përmbushja e premtimeve dhe besnikëria
7. Falja dhe toleranca
8. Qëndrimi ynë ndaj çifutëve dhe të krishterëve
Propozim
Përfundim

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Mesazh urimi për lexuesit tonë me rastin e fillimit...

Të nderuar lexues të nderuar, Me afrimin e muajit të bekuar të Ramazanit, ju shpreh...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #15 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 04 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM –...

PREZANTIMI #14 SISTEMI MORAL / ETIK NE ISLAM – 03 – PROF.DR. HAJREDIN HOXHA  

CILËSITË E ULEMAVE TË AHIRETIT

Prej cilësive të dijetarëve të ahiretit mund të veçojmë: 1. Ata nuk përzihen me kryetarët...

DISA DOBI TË RËNDËSISHME TË MËSUARA NGA QËNDRIMI ME...

Të gjithë duhet ta dinë se kjo jetë është e pavlefshme, kurse ahireti është...

OBLIGIMET E MËSUESIT (HOXHËS) NDAJ NXËNËSIT (TALEBES)

Mësuesi duhet të ketë mëshirë të madhe ndaj nxënësve dhe duhet t’i konsiderojë ata...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments