A mund të na thoni sa është roli i Bashkësisë Islame në edukimin e shoqërisë kosovare, me anë të institucioneve të saja, dhe me anë të publikimeve

A mund të na thoni sa është roli i Bashkësisë Islame në edukimin e shoqërisë kosovare, me anë të institucioneve të saja si Mektebet, Medresetë, Fakulteti, Shkollat e Kuranit e Bibliotekat, dhe me anë të publikimeve siç janë Edukata Islame, Dituria Islame, Takvimi, etj.

Koha moderne e shek.21 & 22, ka ndikuar negativisht me përmasa të mëdha dhe akoma vazhdon të ketë impakt negativ në jetën tonë islame në përgjithësi, si në familjen myslimane ashtu edhe në aspektin edukativo-arsimor.

Mos realizimi dhe mos aplikimi i parimeve dhe koncepteve islame ( kurset edukativo-arsimore para martesore, kriteri i moralit dhe i fesë islame në përzgjedhjen e bashkëshortit / bashkëshortes, riaktivizimi i institucioneve fetare, futja e lëndës fetare në shkollat fillore, të mesme, ato të nivelit universitar, reformat e kërkuara në diskursin fetar aktual, integrimi i parimeve islame në jetën e përgjithshme, koordinim në mes BIK-ut dhe qeverisë sa i përket censurimit te mediave në talljen/fyerjen e religjioneve në përgjithësi dhe të islamit në veçanti etj. etj..), e tërë kjo gjendje e mjeruar ka prodhuar në vendin tonë stile të reja evropiane-amerikane, bashkëjetesë ne mes dy qifteve pa kurorë (kinse e fejuara/i fejuari )!! Ai / ajo thjesht (boyfriend / girlfriend), dalin bashkë, rrinë bashkë, qeshin bashkë, ndoshta edhe flenë dhe marrin tush bashkë, udhëtojnë bashkë, po e testojmë njeri tjetrin duke thanë nuk bën mu ngut, kemi disa plane tjera ma me rëndësi, martesa ligjore/ fetare nuk është urgjente, pas 1/2/3/ vite ndoshta martohemi, ta përfundoj fakultetin, jo nuk dua të jetoj me prindërit, dua ta planifikoj lindjen e 1 fëmije, sepse jeta e shtrenjtë dhe harxhime të shumta, ikje/ shpërngulje në Evropë/ Amerikë etj. etj.

Gjenerata të këtij lloji ka prodhuar kultura e sotme globale që nuk njeh dhe nuk respekton parimet e fesë islame, që lufton traditat e mira myslimane të trashëguara, që kërkon jetë të shfrenuar dhe pa kufi, të rinjtë/të rejat janë të degjeneruar moralisht dhe në aspektin etik, rinia konsumon më shumë se sa prodhon, endacakë, përtac, luftojnë dhe debatojnë ashpër për të drejtat e (LGBT-ve) etj. etj., vaj halli për ne! Vaj halli për shqiptarët/ boshnjakët/ turqit/ ashkalinjtë myslimanë! Vaj halli për ardhmërinë tonë nëse nuk shpejtojmë me reforma fetare, sociale, institucionale të duhura.

Do të na kaplon sherri dhe dënimi i madh nga Allahu shkaku i përhapjes së këtyre dukurive të këqija dhe shkaku i mos reagimit tonë urgjent për t’i shpëtuar ata duke i urdhëruar kah e mira, duke i mësuar, duke i trajnuar për të mirë dhe duke i ndaluar nga e keqja, duke i këshilluar, duke i udhëzuar që mos të zhyten në vepra te ndaluara dhe të këqija.

Qëllimi nga mësim-besimi nëpër mektebe të xhamive të Kosovës dhe gjetiu është ruajtja e identitetit fetar islam nga rreziku i asimilimit fetar, kulturor dhe moral. Shyqyr Allahut xh.sh. dhe të gjitha falënderimet i takojnë Atij për këtë dhunti dhe mirësi ndaj nesh, elhamdulilah që jemi Mysliman dhe që na ka ruajtur Allahu xh.sh. prej kthetrave të regjimit komunist në ish-Jugosllavinë e Titos komuniste dhe aparaturës ortodokse fanatike serbo-sllave gjate kohës së Rankoviçit dhe të Millosheviçit.

Këto mektebe / klasa / zyra / dhoma të vogla të bashkangjitura xhamisë; kanë luajtur rol të madh përgjatë shekujve dhe dekadave gjer më sot në mirëmbajtjen e besimit të Monoteizmit, të Teuhidit të pastër Islam, besimit në një Zot i Cili është i Vetëm, i Cili nuk ka lind askënd – s’ka fëmijë -, dhe i cili Vet nuk është i lindur nga dikush – nuk ka prind – dhe  Ai askujt nuk i përngjan, të Cilin e kanë besuar të parët tanë, dhe na e kanë trashëguar neve të pastër e të kulluar si loti i syrit. Ne të gjithë ne jemi borxhli ndaj tyre me lutje të pashkëputura gjer në vdekje.

Po ashtu në këtë kontekst duhet falënderuar BIK-un e Kosovës për organizimin e këtyre klasave dhe ligjëratave të mësim-besimit nëpër mektebe, me botimin e revistave Dituria Islame, periodikeve si Edukata Islame, Takvimi etj. Allahu i shpërbleftë.

Tani në këtë kontekst duhet shtruar një pyetje e cila kërkon një përgjigje të madhe dhe serioze.

Pyetja thotë: A është i mjaftuar mësim-besimi fetar nëpër mektebe për ta sfiduar gjendjen globale dhe aktuale anti-islame anembanë globit? A janë të mjaftueshme botimi i Revistave Islame, Edukatave Islame, Ligjëratat publike javore të Xhumave etj.?

Përgjigjja është: JO, nuk është i mjaftuar ky angazhim dhe këto iniciative, dhe se ky mision që është duke u zhvilluar në mënyre rutinë nuk është i mjaftueshëm dhe nuk  e përmbush zbrazëtirën shpirtërore, morale dhe edukativo arsimore, dhe se gjendja faktike dhe aktuale dëshmon për efektin e dobët dhe jo të mjaftueshëm.

Nëse para 50 viteve në kohën e ish-Jugosllavisë nuk kemi poseduar kushte të mjaftueshme për ta zgjeruar misionin edukativo-arsimor për ruajtjen e identitetit tonë fetar Islam dhe atij Kombëtar, sot i posedojmë këto kushte dhe këto resurse humane, mediatike, shkencore, financiare dhe materiale etj. Apeloj urgjentisht që misionin mektebeve ta ngrisim dhe ta transformojmë në misionin e shkollave fillore, të mesme, universitete (fakultete dhe studime post-diplomike).

Është imperativ kur’anor dhe profetik që këto Reforma të zhvillohen urgjentisht duke koordinuar me qeverinë dhe liderët politik për t’i bindur ata për rëndësinë dhe vlerën pozitive edukativo-arsimore të këtyre reformave, dhe se BIK-u të jetë konfident me programe për ndryshim pozitiv, guximtar dhe pa kompromis para qeveritareve, t’i sfidoj anti-islamistët, anti-fetarët publikisht gjer të realizohet kjo ëndërr e besimtarëve shqiptar / boshnjakë e të tjerë në Kosove dhe gjetiu, dhe mos të harrojmë se në shtetet demokratike në Evropë kjo ëndërr është realizuar që moti, sepse konsiderohet e drejta humane bazike e njeriut, dhe mos të harrojmë faktin se në Serbinë fqinje, kjo reformë ashtë aktive dhe funksionale që sa vite, ata e kane fut mësim besimin në shkollat publike shtetërore, dhe nuk  e kuptoj dot pse pret BIK-u, dhe pse qeveria apo deputetët shqiptarë në parlamentin e Kosovës e anashkalojnë dhe e neglizhojnë këtë të drejtë të popullit!

Normal që pjesa dërmuese e deputeteve janë anti-islamistë, për arsye se ata kanë bindje dhe informata të gabueshme rreth Islamit dhe muslimanëve. Allahu na ndihmoftë në realizimin e këtyre reformave, dhe mos të harrojmë se Allahu xh.sh. në Kuranin Famë-lartë thotë në suren er Ra’d, Ajeti 11 (All-llahu nuk e prish gjendjen e një populli (nuk ua largon të mirat) për derisa ata ta ndryshojnë veten e tyre ), Po ashtu Allahu xh.sh.  në suretu et Teubeh, ajeti 105 ( Dhe thuaj: “Veproni, All-llahu do ta shohë veprën tuaj, edhe i dërguari i Tij e besimtarët..)

Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha
PËRGJIGJE AKADEMIKE, FETARE, EDUKATIVO ARSIMORE PËR PYETJET HULUMTUESE NGA STUDENTËT KOSOVARË NË NIVEL TË DOKTORATURËS NË UNIVERSITETIN NDËRKOMBETAR TË NOVI PAZARIT

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

EDUKIMI DHE REFORMIMI – Zhvillimi i efikasitetit te muslimani...

EDUKIMI DHE REFORMIMI - Zhvillimi i efikasitetit te muslimani bashkëkohor Autor: Dr. Maxhid Arsan el...

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments