ISLAMIZIMI I SHKENCAVE HUMANE-SOCIALE

Doc.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

Islamizimi i shkencave humane-sociale,

Përkufizimi i konceptit dhe synimet në bazë të shpalljes (Kur’anit dhe Sunnetit) dhe intelektit

Simpoziumi shkencor ndërkombëtarë në Universitetin Shafi’it të shkencave islame në Xhakartë, Indonezi: (20-23.07.2013)

Përktheu nga arabishtja Doc. Dr. Muhamed Mustafa

Recesent:Ajni Sinani

Readaktore Gjuhesore:Mimoza Sinani

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments