ÇËSHTJE FETARE, SHOQËRORE, POLITIKE BASHKËKOHORE NË PESHOREN E KUR’ANIT

Doc.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

ÇËSHTJE FETARE, SHOQËRORE, POLITIKE BASHKËKOHORE NË PESHOREN E KUR’ANIT Studim analitik i tefsirit të prof. Sejjid Kutubit

Punim shkencor për simpozium botëror “KUR’ANI KERIM DHE ÇËSHTJET BASHKËKOHORE SHOQËRORE” në Terengano, Malajzi 1-2.12.2012

Fakulteti i Sheriatit dhe Studimeve Islame | Universiteti i Katarit | 2012

Përktheu nga arabishtja Doc. Dr. Muhamed Mustafa

Recensent: Ajni Sinani

Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments