LEKSIONE METODOLOGJIKE NGA SIRE-JA – Biografia e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit alejhis salatu ves selam

LEKSIONE METODOLOGJIKE NGA SIRE-JA (Biografia e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit alejhis salatu ves selam)

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Përktheu: Sedat ISLAMI
  • Recensent: Ajni Sinani
  • Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani
  • Formati A4
  • Faqe: 91

 

Përmbajtja:
Ligjërata I: HYRJE NË STUDIMIN E SIRES PEJGAMBERIKE
Ligjërata II: PERIUDHA E INJORANCËS – PËRMBLEDHJE E SHKURTËR RRETH GJENDJES FETARE NË SHEK. VI GREGORIAN
Ligjërata III: SEKRETI I PËRZGJEDHJES SË GADISHULLIT ARABIK PËR SHPALLJEN E FUNDIT HYJNORE
Ligjërata IV: GADISHULLI ARABIK PARA SHPALLJES SË ISLAMIT
Ligjërata V: NGA LINDJA DERI NË PEJGAMBERLLËK
Ligjërata VI: VETMIMI NË SHPELLË DHE FILLIMI I SHPALLJES
Ligjërata VII: PERIUDHAT DHE ETAPAT E PREDIKIMIT GJATË JETËS SË PEJGAMBERIT [ALEJHIS SALATU VES SELAM]
Ligjërata VIII: TORTURAT DHE DHUNA FIZIKE NDAJ BESIMTARËVE
Ligjërata IX: POLITIKA E NEGOCIATAVE
Ligjërata X: BLLOKADA EKONOMIKE
Ligjërata XI: MIGRIMI I PARË NË ISLAM
Ligjërata XII: DELEGACIONI I PARË TEK PEJGAMBERI [ALEJHIS SALATU VES SELAM]
Ligjërata XIII: VITI I DËSHPËRIMIT
Ligjërata XIV: MIGRIMI I MUHAMMEDIT [ALEJHIS SALATU VES SELAM] NË TAIF

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

Katekizëm bektashian 

  1-Nëse pyesin ç’është namazi, thuaju: Gatimi i gjërave të papjekura  طبخ الاشياء و الأطعمة الطازجة...

Mesatarja në çështjet civile dhe në marrëdhëniet shoqërore

  Imam Buhariu shënon, në Sahihun e tij, nga Enes Ibn Maliku: Pastaj erdhën tre veta...

MESATARJA, EKUILIBRI DHE MATURIA SI HAPAT MË TË DUHUR...

  Për ta luftuar dukurinë e shëmtuar të terrorizmit, të rinjve tanë dhe të gjitha...

Funksioni socio-edukativ

  1- Vargje të shumta të Kur’anit që merren me figura dinamike kanë theksuar shumë...

Funksioni psikologjik

  Kur’ani Fisnik është një libër jete dhe feje, që i drejtohet njerëzimit në perceptim...

Detyrat e lidhura me Tarikatin

  1 –Marrja e dorës së Pirit për pendesë (Kur’an, 3:98) 2- Të bërit murid nën...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments