LEKSIONE METODOLOGJIKE NGA SIRE-JA – Biografia e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit alejhis salatu ves selam

LEKSIONE METODOLOGJIKE NGA SIRE-JA (Biografia e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit alejhis salatu ves selam)

  • Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
  • Përktheu: Sedat ISLAMI
  • Recensent: Ajni Sinani
  • Redaktore gjuhësore: Mimoza Sinani
  • Formati A4
  • Faqe: 91

 

Përmbajtja:
Ligjërata I: HYRJE NË STUDIMIN E SIRES PEJGAMBERIKE
Ligjërata II: PERIUDHA E INJORANCËS – PËRMBLEDHJE E SHKURTËR RRETH GJENDJES FETARE NË SHEK. VI GREGORIAN
Ligjërata III: SEKRETI I PËRZGJEDHJES SË GADISHULLIT ARABIK PËR SHPALLJEN E FUNDIT HYJNORE
Ligjërata IV: GADISHULLI ARABIK PARA SHPALLJES SË ISLAMIT
Ligjërata V: NGA LINDJA DERI NË PEJGAMBERLLËK
Ligjërata VI: VETMIMI NË SHPELLË DHE FILLIMI I SHPALLJES
Ligjërata VII: PERIUDHAT DHE ETAPAT E PREDIKIMIT GJATË JETËS SË PEJGAMBERIT [ALEJHIS SALATU VES SELAM]
Ligjërata VIII: TORTURAT DHE DHUNA FIZIKE NDAJ BESIMTARËVE
Ligjërata IX: POLITIKA E NEGOCIATAVE
Ligjërata X: BLLOKADA EKONOMIKE
Ligjërata XI: MIGRIMI I PARË NË ISLAM
Ligjërata XII: DELEGACIONI I PARË TEK PEJGAMBERI [ALEJHIS SALATU VES SELAM]
Ligjërata XIII: VITI I DËSHPËRIMIT
Ligjërata XIV: MIGRIMI I MUHAMMEDIT [ALEJHIS SALATU VES SELAM] NË TAIF

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments