Sa ndikon sipas mendimit tuaj roli edukativ i bashkëshortes në forcimin e karakterit social dhe atë shpirtërorë të bashkëshortit?

 

Përgjigjja e kësaj pyetje ka lidhshmëri të fortë me pyetjet dhe përgjigjet paraprake. Normal që roli i shoqes së edukuar ka për të ndikuar pozitivisht në karakterin personal, shpirtëror por edhe profesional dhe social  të bashkëshortit.

Nëse ajo nanë, shoqe, bashkëshorte është me karakter fetar, edukativo-arsimor të mirë, moral, social të shëndoshë, s’do mend që ajo do të luaj rolin pozitiv psiqikisht dhe moralisht të shëndoshë në përforcimin e personalitetit të bashkëshortit të saj dhe suksesit të tij. Këtu kuptohet mençuria dhe sekreti i kriterirt të moralit që pejgamberi a.s, e ka përmend para 14 shekujve në prag të përzgjedhjes së bashkëshortit/bashkëshortes.

Çfarë po shohim sot te gjeneratat e reja dhe sjelljet e tyre jo edukative është tmerr e zi!! Si në botën arabe ashtu edhe në trojet tona shqiptare dhe gjetiu ku disa çifte nuk janë të ujdisura me njeri tjetrin, nuk përputhet ADN-ja dhe  kimia e gjakut të tyre dhe si pasojë nuk kanë muhabet e respekt, dhe kështu vjen situata gjer te ndarja apo shkatërrimi i kësaj strofulle që feja islame e ka kërkuar ruajtjen e saj me çdo kusht dhe e ka konsideruar një ndër prioritetet islame të mëdha.

Para furtunave të modernizmit global, para kulturës perëndimore dhe amerikane, para të zezave mediatike në emër të globalizmit dhe të emancipimit post-modern, roli i bashkëshortes me parime dhe etika njerëzore pozitive në përforcimin e karakterit social, shpirtëror dhe profesional ka qenë shumë i madh dhe i fortë, për arsye të përkufizimit kulturor të saj ku shembull konkret i kemi nanat tona dhe kulturën e tyre të pastër e të sinqertë.

Ajo nuk ka qenë e ekspozuar për media aktuale, ajo vetë personalisht nuk ka pas qasje me kulturat e huaja, dhe kjo traditë konzervative ka qenë e mirëseardhur dhe kemi qenë dhe jemi krenar me këso lloje apo tipa të bashkëshorteve, nanave dhe motrave tona.

Ilustrimi me konkret për rolin pozitiv që mundet me e luajtë gruaja/ shoqja/ bashkëshortja/ e kemi në rastin dhe shembullin e hazreti Hatixhës me pejgamberin tonë Muhamedin a.s. kur ai u kthehej në shtëpi i zhgënjyer, i lodhur, i mërzitur, i ofenduar, i luftuar nga populli dhe fisi kureshit në Mekke në fillim të davetit të periudhës islame, ai u kthente në prehër të bashkëshortes së tij  Hatixhës r.a. dhe ajo e qetësonte, e këshillonte, e përkdhelte, i jepte kurajo, ia lehtësonte brengat e tij duke i thënë:

Allahu nuk ka për të humbur..Allahu nuk ka për të poshtëruar..ti i ndihmon të varfërve, i ushqen musafirët dhe je bujar etj etj…dhe kështu Muhamedi a.s. përforcohej dhe freskohej sërish për misionin e tij të shenjtë.

Kemi edhe raste tjera por hapësira e përgjigjeve është e limituar, dhe Allahu xh.sh. e di më mirë.

 

Prof. Dr. Hfz. Hajredin Hoxha,

PËRGJIGJE AKADEMIKE DHE FETARE PËR PYETJET E PARASHTRUARA NGA STUDENTËT E NIVELIT MASTER PRANË FAKULTETIT TË STUDIMEVE ISLAME NË PRISHTINË

 

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments