Shkaqet dhe motivet e ekstremizmit

Shkaqet dhe motivet e ekstremizmit, siç i kanë përmendur dijetarët dhe mendimtarët, janë:

  • Mosnjohja e vërtetë e fesë.
  • Sipërfaqësia në të kuptuarit e teksteve pa u thelluar fare në njohjen e qëllimeve të tyre, shkaqeve të tyre dhe urtësive që fshihen pas tyre.
  • Preokupimi me çështje sekondare dhe anashkalimi i çështjeve primare dhe madhore.
  • Papërmbajtja për ndalimin e gjërave pa argumente dhe përpjekja për të gjetur gabimet e dijetarëve dhe mendimtarëve. Një gjë e tillë sigurisht që është kundër traditës së të parëve tanë, të cilët nuk i thoshin “Haram” asgjëje përveç asaj që me tekst të prerë është e tillë.
  • Pasimi i teksteve të paqarta dhe anashkalimi i teksteve të qarta.
  • Mosedukimi dhe mosshkollimi pranë dijetarëve të dëshmuar.
  • Miopizmi dhe injoranca në raport me aktualitetin, jetën, historinë dhe ligjet kozmologjike.

Disfata shpirtërore që mbizotëroi mbi shpirtrat dhe zemrat e myslimanëve, fatkeqësia ideore që ka kapluar myslimanët, prapambetja ekonomike dhe varfëria që përjetojnë myslimanët, ndarja në grupe, parti dhe përçarjet e tjera politike, degradimi moral që sot përjetojnë shoqëritë perëndimore dhe islame, – janë si parapërgatitje për shfaqjen e një grupi ekstremistësh nga radhët e të rinjve myslimanë, të cilët predikojnë kthimin e krenarisë islame dhe pozitës së myslimanëve nëpërmjet forcës ose “Ngritjes së flamurit të xhihadit“ kundër liderëve myslimanë, me anë kryengritjesh kundër tyre për ndërrimin e tyre me liderë që do ta jetësonin këtë dëshirë të tyre…

Ky është motivi dhe shkasi kryesor që shtyn këtë grup të rinjsh të ndërmarrin akte të dhunshme dhe kriminale duke vrarë njerëz të pafajshëm, duke shkatërruar institucione publike, duke hedhur në ajër ndërtesa e ura, duke vrarë forcat e rendit e të sigurisë, duke mbytur ata që janë nën sigurinë e shteteve islame (dhimmijj-unët), duke përhapur frikë dhe duke shkaktuar panik tek qytetarët e bashkatdhetarët e tyre…

Por, a thua, vallë a arsyeton qëllimi i mirë mjetin e gabuar?!

Këta të rinj e kanë gabuar rrugën…, ngase me këto sjellje të pamatura i kanë sjellë Islamit më shumë të këqija e probleme sesa të mira e qetësi.

Disa mendimtarë mendojnë se problemi qëndron në keqkuptimin e Xhihadit, keqkuptimin e pozitës së jomyslimanëve, keqkuptimin e marrëdhënieve me jomyslimanët që jetojnë në shtetin islam, keqkuptimin e ndërrimit të së keqes me forcë, dhe keqkuptimin e ngritjes dhe kundërshtimit të liderëve…

Doc.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha

DUKURIA E EKSTREMIZMIT DHE TERRORIZMIT – TRAJTIMI I SAJ NDËRMJET PËRPJEKJEVE DIPLOMATIKE, AJETEVE KUR’ANORE DHE THËNIEVE PROFETIKE.

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

قضايا دينية، اجتماعية، سياسية معاصرة في ميزان القرآن: قراءة...

قضااي دينية اجتماعية سياسية معاصرة يف ميزان القرآن قراءة حتليلية يف تفسري األستاذ سيد قطب ورقة...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح...

القراءات القرآنية بين النظرة اليهودية والإسلامية. لشيخ عبد الفتاح القاضي مع الأستاذ إغناز غولد:...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث: التجربة الكوسوفية...

عقبات الحوار وعوامل فشله في العصر الحديث التجربةالكوسوفيةمع الصربنموذج ورقة علمية قدمت في املؤتمر العاملي بعنوان: "...

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام

تنوير القلوب والأفهام بقواعد التدبر والتفسير لكتاب رب الأنام ورقة علمية معدة للندوة العلمية يف امللتقى...

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية

ثقافة المسلم المعاصر:تجربة شخصية في ضوء الآيات القرآنية د/خيرالدين خوجة(الكوسوفي)

دراسات لأسلوب القرآن الكريم

سلسلة عرض وتقديم أعلام الدراسات القرآنية (3) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments