INTERVISTA AKADEMIKE MBI PEDAGOGJINË, EDUKIMIN, FAMILJEN DHE SHOQËRINË

INTERVISTA AKADEMIKE MBI PEDAGOGJINË, EDUKIMIN, FAMILJEN DHE SHOQËRINË

Autor: Prof.Dr.Hfz. Hajredin Hoxha
Formati: B5
Faqe: 71
Botimi: 2022
Përgatiti: drhafezi.net

 

PËRMBAJTJA
Pjesa I 5
PËRGJIGJE AKADEMIKE DHE FETARE NGA PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA, PËR PYETJET E PARASHTRUARA NGA STUDENTËT E NIVELIT MASTER PRANË FAKULTETIT TË STUDIMEVE ISLAME NË PRISHTINË 5
01. Sa është vështirësuar edukimi i familjes tradicionale-islame në kohën dhe jetën bashkëkohore? 6
02. Sa është i rëndësishëm reputacioni moral dhe roli edukativ i gruas (nënës) në edukimin e familjes në përparimin e shoqërisë bashkëkohore? 8
03. Sa është me rëndësi relacioni i jetës bashkëshortore për zhvillimim e familjes dhe përparimin e shoqërisë? 11
04. Sa ndikon sipas mendimit tuaj roli edukativ i bashkëshortes në forcimin e karakterit social dhe atë shpirtërorë të bashkëshortit? 14
05. Sa e sfidoi koha bashkëkohore jetën socio-edukative dhe socio-ekonomike familjen tradicionale-islame? 16
06. A është e sfiduar shoqëria në aspektin socio-edukativ me mungesën e edukimit fetar në shkollat publike? 19
07. Cilat janë pasojat e mungesës së mësim-besimit në shkollat publike? 22
08. Cili është qëllimi i zhvillimit të mektebit nëpër xhamia dhe çka përfiton shoqëria me zhvillim të mektebit? 26
09. Sa ndikuan sfidat e teknologjisë moderne ndaj familjes tradicionale? Sa është ndikimi i teknologjisë elektronike siç janë: televizori, interneti, rrjetet sociale etj., dhe cilat janë pasojat sipas jush? 29
10. Sa ka ndikuar jetesa moderne ndaj familjes tradicionale si psh: mungesa paraprake e edukimit martesor, bashkëjetesa pa kurorë, bashkëjetesa me prindërit apo në familje të zgjeruar, etj., dhe cilat janë pasojat e së ardhmes sipas jush? 32
Pjesa II 35
PËRGJIGJE AKADEMIKE, FETARE, EDUKATIVO ARSIMORE NGA PROF.DR.HFZ HAJREDIN HOXHA PËR PYETJET HULUMTUESE NGA STUDENTËT KOSOVARË NË NIVEL TË DOKTORATURËS NË UNIVERSITETIN NDËRKOMBETAR TË NOVI PAZARIT 35
01. Si mendoni pas adhurimit ndaj Zotit a është gjëja më me vlerë koncepti pedagogjik i njeriut (edukim dhe arsimim), dhe a mund të themi se njeriu pa edukim pedagogjik është i mangët në adhurime ndaj Zotit? 37
02. Sa ka ndikuar pedagogjia dhe civilizimi islam në pedagogjinë dhe civilizimin global gjatë historisë? 40
03. Cilat janë ato cilësitë dalluese të sjelljes së Pejgamberit a.s., që cilësohet nga Zoti xh.sh., si krijesë me virtyte më të larta pedagogjike? 43
04. Sa ka ndikuar pedagogjia e Pejgamberit a.s., në edukimin njerëzorë gjatë historisë? 46
05. Cili është qëllimi i edukimit dhe arsimimit të shoqërisë, dhe a ka perspektivën e së ardhmes një shoqëri pa edukate të mirëfilltë dhe arsimim cilësorë? 49
06. A mund të themi se edukimi pedagogjiko-fetar është i prapambetur siç deklarojnë disa modernistë, dhe çfarë janë dobitë e edukimit fetar? 52
07. Sa është me vlerë edukimi i shpirtit dhe të zemrës, dhe sa duhet përkushtuar vëmendjen në këtë gjë? 56
8. A është përmirësuar roli dhe pozita e gruas në familje dhe në shoqëri në këtë kohë bashkëkohore në Botën arabe? 59
9. A mund të na thoni sa është roli i Bashkësisë Islame në edukimin e shoqërisë kosovare, me anë të institucioneve të saja si Mektebet, Medresetë, Fakulteti, Shkollat e Kuranit e Bibliotekat, dhe me anë të publikimeve siç janë Edukata Islame, Dituria Islame, Takvimi, etj. 63
10. Sipas mendimit tuaj kush janë pedagogë islam që kanë lënë gjurmët më të mëdha në histori të Kosovës, por edhe atë globale gjatë historisë Islame. (T’i numëroni së paku 5-10 vendor, (dijetarë, intelektual) dhe 5-10 botërorë të shquar në historinë islame por edhe tani ne kohen bashkëkohore.) 68

 

Related Stories

Na ndiqni në Youtube

spot_img

Tema të tjera

EDUKIMI DHE REFORMIMI – Zhvillimi i efikasitetit te muslimani...

EDUKIMI DHE REFORMIMI - Zhvillimi i efikasitetit te muslimani bashkëkohor Autor: Dr. Maxhid Arsan el...

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية

حصاد دراساتي الفكرية والتربوبة والثقافية والإجتماعية 2016-2000 في المؤتمرات العالمية والمجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين...

حصاد دراساتي القرآنية

حصاد دراساتي القرآنية 2005 -2016 في المؤتمرات العالية والجلات العلمية المحكمة من تأليف فضيلة الدكتور خيرالدين خوجة الكوسوفي أستاذ...

الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم (الأستاذ سيد...

الأسس العلميةوالقواعد المنهجية لتفسيرالقرآنا لكريم الأسس العلمية والقواعد المنهجية لتفسير القرآن الكريم ( الأستاذ سيد قطب...

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً

البعد الأكاديمي والتربوي في ظاهرة نزول القرآن الكريم منجماً بقلم د/خيرالدين خوجة ( الكوسوفي ) أستاذ...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في...

المفسرون وقواعد التفسير بين التشابه في المقدمات والاختلاف في النتائج عرض تحليلي لجهود بعض...

Kategoritë më të popullarizuara

Comments